Umeåregionens flyktingmottagning

Lyssna

Nordmaling är en del av Umeåregionen, vi välkomnar nya medborgare oavsett etnisk eller kulturell bakgrund. I Umeåregionen samordnar och samverkar vi. Målet är ett likvärdigt mottagande utifrån ett medborgarperspektiv.

Samarbete över kommungränserna

En överenskommelse innebär att vi som kommuner ska ha en beredskap att ta emot och hjälpa i första hand de nyanlända som kommer genom anvisning. Det vill säga de som väljer att få hjälp av myndigheterna med att hitta en kommun att bosätta sig i.

Vi ska också ge stöd till nyanlända som bosätter sig själva det vill säga som flyttar in till en kommun på egen hand, kanske till en anhörig. Inom ramen för överenskommelsen om flyktingmottagande erhåller varje kommun en grundersättning från staten. Kommunen får också ett statsbidrag för varje nyanländ som tas emot i kommunen (schablonersättning) för bland annat SFI (svenska för invandrare), samhällsorientering, tolkar och särskilda introduktionsinsatser inom skolan och förskolan.

Du hittar mer information om flyktingmottagningen på deras egen hemsida.

Länk till Umeåregionens flyktingmottagning

 

Ny lag 1 mars 2016


Tidigare skrev kommuner avtal med Migrationsverket om att ta emot personer som fått uppehållstillstånd. Mottagandet var frivilligt. Från och med den 1 mars 2016, då bosättningslagen trädde i kraft, är alla kommuner skyldiga att ta emot nyanlända.

 

 

Kontaktperson: Mike Tekeste