God man

Lyssna

På dessa sidor hittar du information om god man. Observera att sedan 2015-01-01 har Umeåregionen (Umeå, Nordmaling, Bjurholm, Vännäs, Vindeln och Robertsfors kommuner) en gemensam överförmyndarnämnd och all handläggning av överförmyndarärenden sker i Umeå.

Den som har hjälp av en god man behåller sin rättshandlingsförmåga och har därmed full bestämmanderätt över personliga angelägenheter och tillgångar likt andra medborgare och är oförhindrad att ingå avtal, utfärda fullmakt, ta ut pengar från bank, köpa -sälja egendom m.m.

Vem kan få en god man?

I lagen står det att man kan få hjälp av en god man för att

  • bevaka sin rätt
  • förvalta sin egendom
  • sörja för sin person

Bevaka sin rätt

Om en person är sjuk eller har en funktionsnedsättning som gör att han eller hon inte kan bevaka sina rättigheter, har denne möjlighet att ansöka om god man.

Förvalta sin egendom

Ibland har man inte själv förmåga att ta hand om sina pengar och betala sina räkningar, då kan det behövas att någon annan hjälper till.

Sörja för sin person

Det finns personer som behöver hjälp med att ta hand om sig själva. Man kanske riskerar att bli sjuk i onödan, eller så förstår man kanske inte när man tar stora risker i sitt liv.

Kontakta överförmyndarkontoret

E-post: overformyndarnamnden@umea.se

Hemsida: www.umea.se/overformyndarverksamhet

Telefonnummer: 090-16 10 00 (växel)
Telefontid: måndag, tisdag, torsdag, fredag 09.30-11.45

Besöksadress:
Stadshuset, Skolgatan 31 A
OBS! Endast bokade besök.
Det går även att boka tid för möte i er hemkommun.

Postadress:
Överförmyndarna i Umeåregionen
Umeå kommun
901 84 Umeå

Kom ihåg att du som är god man dock alltid kan vända dig till Nordmalings kommun för att skicka dina handlingar kostnadsfritt till Umeå kommun.

Kontaktperson: Överförmyndarkontoret Umeå