Boende för personer med funktionsnedsättning

Lyssna

Du som har en funktionsnedsättning och bor i Nordmalings kommun har rätt att ansöka om stöd och service enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Bland annat har du rätt att ansöka om olika typer av boende anpassade till din situation.

I Nordmalings kommun finns tre olika sorters boenden för dig som har en funktionsnedsättning och har rätt att få stöd enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

  • Gruppboende
  • Trapphusboende
  • Korttidsboende 

Gruppboende

En gruppbostad består av ett litet antal lägenheter fördelade kring gemensamma utrymmen. Varje lägenhet består av kök, allrum med sovplats och badrum. I de gemensamma utrymmena ges det möjligheter till samvaro för de boende. Gruppbostaden är en boendeform för personer som har ett så omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att ständig närvaro av personal är nödvändigt. Förutom omvårdnad ingår även att ge stöd så att personerna kan utveckla sina fritidsintressen och kulturella aktiviteter.

Lägenheterna i gruppbostaden utformas så långt det är möjligt likt andra lägenheter i samhället, med eget hyreskontrakt, utrymme för personlig hygien, plats för sömn och matlagning.

Trapphusboende

Ett trapphusboende är ett mellanting mellan gruppbostad och eget boende. Här kan du hyra din lägenhet i ett hyreshus och det finns gemensamma utrymmen med möjlighet till samvaro för de boende. Det finns även personal som arbetar där vissa tider på dygnet med att ge hjälp och stöd.

Korttidsboende

Ett korttidsboende är en insats som ger möjlighet för dig att vistas någon annanstans ett tag utanför hemmet exempelvis för att avlasta anhöriga och ge utrymme för avkoppling.

Kontaktperson: Andreas Witt