Ankaret

Lyssna

Ankaret är ett särskilt boende i Rundvik för personer med demenssjukdom.

Verksamhetsidé

Det särskilda boendet Ankaret ska utgöra ett attraktivt boende med hög vårdkvalitet för personer med demenssjukdom. Verksamheten ska präglas av omtanke, öppenhet och medskapande. Ankaret ska erbjuda en god omvårdnad med kompetent personal vars främsta arbetsuppgifter består i att tillgodose den boendes behov av hjälp och stöd i sin dagliga livsföring.

På Ankaret finns 8 platser där alla är demensplatser.

Mål- och kvalitetsarbete

Tillsammans med de närstående eftersträvar vi att man får fortsätta att vara den man alltid har varit och att man får fortsätta njuta av det man tycker om.

Vi arbetar kontinuerligt med genomförandeplaner (överenskommelse med boende om hur vård och omsorgen ska genomföras). Vi använder även så kallade levnadsberättelser på vårt boende (frivillig dokumentation om den boendes intressen och bakgrund) för att kunna se de individuella behoven. Individuella behov tillfredställs så långt det är möjligt.

På Ankaret arbetar vi även med flera kvalitetsregister som Senior Alert, Palliativregistret och BPSD (beteendemässiga och psykiska symptom vid demens). I dessa dokumenterar vi bland annat vilka hälsorisker som finns för den boende och följer upp. Varje boende får också en kontaktperson. Vi har regelbundna teamträffar (arbetsterapeut, sjukgymnast, sjuksköterska, enhetschef och personal) där vi diskuterar alla boendes situation på enheten.

Samverkan med boende/anhöriga

Anhöriga är en viktig resurs för att uppnå bästa möjliga livssituation för den boende. Två gånger per år har vi anhörigträffar, under vår och hösten. Då träffas de boende med sina anhöriga, äter tillsammans och får underhållning. Det finns även möjlighet att ställa frågor och få information. Vi kallar även anhöriga till vårdplaneringar.
Vi uppskattar synpunkter som kan göra verksamheten bättre och anhöriga är alltid välkomna hit. Vi har inga särskilda öppettider på Ankaret så anhöriga är välkomna att komma på besök.

Boendemiljö

Ankaret ligger i samhället Rundvik i Nordmalings kommun cirka 8 kilometer från Nordmalings centrum.

Ankaret ligger fint beläget central i Rundviks samhälle. Det är nära till havet och promenadvägar. För de som kan och vill är det möjlighet att gå på promenad runt området. Det finns även närbelägen skog. Det finns även uteplats som kan användas under de snöfria månaderna.

Ankaret består av en boendeenhet med totalt 8 lägenheter.

När det gäller tvätt och städ ansvarar personalen på enheten för städ i allmänna utrymmen, lägenheter samt tvätt av sänglinne, handdukar m.m.

Arbete med kost och måltider

På Ankaret  serveras frukost, lunch, middag, eftermiddagsfika och kvällsfika i enhetens gemensamma matrum. Ankaret får all sin mat levererad från Tallbacken. På enhetens teamträffar går vi igenom de boendes situation och där går vi bland annat igenom maten - hur de boende äter, näringsdrycker o.s.v. Den boende kan påverka sin mat till stor del. Om det finns allergier eller någonting som de inte uppskattar är det möjligt att få anpassad kost.

Mattider:

  • Frukost: Cirka 07.00- 9.00
  • Lunch: Cirka 11.30- 12.00
  • Mellanmål: Cirka 14.00
  • Middag: Cirka 17.00
  • Kvällsmål: Cirka 18.00-20.00

Arbete med hälso- och sjukvård

På Ankaret finns det tillgång till sjuksköterska dygnet runt. Sköterskan finns ej på plats på boendet utan utgår från Nordmaling och det finns möjlighet att kalla denna när behov finns. Sjuksköterskorna gör läkemedelsgenomgångar i samarbete med läkare om det är något särskilt.

I Nordmalings samhälle finns på vardagar under kontorstid arbetsterapeut och sjukgymnast som har möjlighet att komma till Ankaret.

Aktiviteter som bedrivs hos oss

På Ankaret vill vi ge de boende en trevlig vardag. Bland annat finns det möjlighet att delta i boule, läsecirklar, lyssna till musikunderhållning, spela bingo samt titta på film. Det finns även en så kallad besökstjänst som består av olika föreningar som besöker boendet på bestämda dagar och tider.

Lämna synpunkter

Det finns ett antal olika sätt att lämna synpunkter. Det går antingen att vända sig till personal på enheten eller enhetschef. De dokumenterar synpunkterna för att utreda eventuella åtgärder. Du kan även fylla i vår klagomålsblankett som du hittar i vår blankettarkiv:

Fakta

Byggår/ renoverat Antal våningar Antal lägenheter Lägenheternas storlek i kvadratmeter
1 8 lägenheter 42,7
Gemensamhetsutrymme Handikappvänligt Eget Kök/Pentry Eget badrum/ toalett
Enheten har har matsal och dagrum Ja Några har litet kök, andra trinettkök. Ja
TV-uttag i lägenhet Egen TV-licens Trygghetslarm Telefon
Ja Nej - ingår i boendet Ja Möjligheten finns
Möbler/Linne Förråd Antal lägenheter med balkong/altan Höj- och sänkbar säng
Ingår inte Ja Gemensam uteplats vid kök Ja, i alla rum
Rökning Sjuksköterska tillgänglig Ekonomi Finns enhet för demens?
Nej - endast utomhus i avsedd rökruta Dygnet runt Den boende ansvarar för din egen ekonomi och värdesaker. Du kan dock ansöka om god man om du själv inte kan sköta det praktiska kring ekonomin. Ankaret är ett demensboende

Avstånd

Aktiviteter Apotek Kollektivtrafik/ busshållsplats Post/bank
Det hålls vissa aktiviteter på boendet, musikunderhållning, surströmming, högtider m.m. Medicin kan skickas till boendet. Nordmalings centrum, 8 km Nordmalings centrum, 8 km
Cafe Fotvård Frisör Affär
Nordmalings centrum, 8 km Finns på särskilda boendet Strandholmen, strax utanför Nordmalings centrum Nordmalings centrum, 8 km. Kan även komma ut till boendet. Nordmalings centrum, 8 km

Kontaktinformation

Enhetschef Ankaret
Katarina Fransson
Telefonnummer: 0930- 141 82
E-post: katarina.fransson@nordmaling.se

Kontaktperson: Katarina Fransson