Strandholmen

Lyssna

Välkommen till Strandholmen! Strandholmen är ett särskilt boende för äldre beläget i Nordmalings samhälle, cirka 1 km från centrum. Strandholmen ligger granne med boendet Tallbacken och ligger mycket nära Nordmalings hälsocentral.

Verksamhetsidé

Vår inriktning på Strandholmen är att inte göra pensionären passiv, utan de moment som man själv kan utföra får man göra även här.

Den service vi ger är utifrån vad pensionären inte klarar av att utföra, i första hand individuell personlig omvårdnad.

Vid inflyttning till Strandholmen görs ett ankomstsamtal för att få mer information kring pensionären och dennes liv. Detta för att öka vår förståelse för pensionären och för att vi skall kunna vara så behjälplig som möjligt då det behövs.

Mål- och kvalitetsarbete

Respekt och delaktighet kännetecknar vårt kvalitetsarbete. Vi arbetar kontinuerligt med genomförandeplaner (överenskommelse med boende om hur vård och omsorgen ska genomföras). Vi använder även levnadsberättelser på vårt boende (frivillig dokumentation om den boendes intressen och bakgrund) för att kunna se de individuella behoven hos de boende. Individuella behov tillfredställs så långt det är möjligt.

På Strandholmen arbetar vi även med flera kvalitetsregister som Senior Alert, Palliativregistret och BPSD (beteendemässiga och psykiska symptom vid demens). I dessa dokumenterar vi bland annat vilka hälsorisker som finns för den boende och följer upp. Varje boende får också en kontaktperson. Vi har regelbundna teamträffar (arbetsterapeut, sjukgymnast, sjuksköterska, enhetschef och personal) där vi diskuterar alla boendes situation på enheten. 

Samverkan med boende/anhöriga

Som anhörig är du en ovärderlig tillgång för oss. Vi vill ha en nära relation med dig och vara en god samarbetspartner i omsorgen runt din anhörig/närstående. Vi vill få förtroendet att ta del av din anhörigs levnadsberättelse för att med den som grund bygga en individuell vård och omsorg kring just din anhörig/närstående. Tillsammans med dig har vi vårdplanering samt att du är välkommen på våra anhörigträffar.

Boendemiljö

Strandholmen ligger cirka 1 km från Nordmalings centrum, på Hemvägen 10 - granne med Tallbacken. Boendet ligger några hundra meter från havet och det är nära till skogen. Det finns promenadgångar runt byggnaderna samt att det är nära till Puttes väg. På varje enhet finns gemensamma balkonger/uteplatser.

På Strandholmen finns sju boendeenheter: Näckrosen, Näset, Skäret A, Skäret B, Udden A, Udden B, Viken A.
 
Eftersom Strandholmen ligger granne med Tallbacken är det nära till demensverksamheten Prästkragen samt dagverksamheten.
 
Det finns en större samlingssal att tillgå vid födelsedagar eller liknande. Porslin, mindre spis samt diskmöjligheter finns att tillgå. Den som lånar lokalen får själv sköta städning, diskning, servering m.m.
 
Tvättning av kläder och sänglinne samt städning ansvarar personalen på enheterna för. Tvättning av sänglinne, handdukar o.s.v. sker i Tallbackens stora tvättstuga. Kläder och sänglinne ska vara märkta med den boendes namn.

Arbete med kost och måltider

På Strandholmen serveras frukost, lunch, middag, eftermiddagsfika och kvällsfika i enheternas gemensamma matrum. De två sistnämnda görs på respektive enhet medan frukost, lunch och middag tillagas i Tallbackens kök. Tallbackens kök har även samarbete med en dietist. Den boende kan påverka sin mat genom att berätta om det är viss mat man inte tycker om o.s.v.

Mattider:

 • Frukost: Cirka 07.30 (eller när man vaknar)
 • Lunch: Cirka 12.00
 • Mellanmål: Cirka 14.00-15.00
 • Middag: Cirka 16.30
 • Kvällsmål: Cirka 19.00

Arbetet med hälso- och sjukvård

Vardagar fram till kl.17 finns tillgång till sjuksköterska. På nätterna finns en nattsköterska som ansvarar för hela kommunen. Måndag-fredag under kontorstid finns även tillgång till arbetsterapeut och sjukgymnast. Sjuksköterskorna gör läkemedelsgenomgångar i samarbete med läkare om det är något särskilt. Sjuksköterskorna har en egen lokal på Strandholmen.s
 

Aktiviteter som bedrivs hos oss

På Strandholmen försöker vi bedriva så mycket aktiviteter vi kan för de äldre. Bland annat finns det möjlighet att delta i boule, läsecirklar, lyssna till musikunderhållning, spela bingo samt titta på film. Det finns också möjlighet att ta promenader på de närbelägna promenadvägarna. Under vintern brukar vi ha traditionella julaktiviteter med exempelvis julbön och en speleman som besöker. Tipspromenader på sommaren.

Lämna synpunkter

Det finns ett antal olika sätt att lämna synpunkter. Det går antingen att vända sig till personal på enheten eller enhetschef. De dokumenterar synpunkterna för att utreda eventuella åtgärder. När vi utreder har vi sedan en träff för att se vad vi kan göra för att förbättra situationen. Du kan även fylla i vår klagomålsblankett som du hittar i vår blankettarkiv:


 

Fakta

Byggår/ renoverat Antal våningar Antal lägenheter Lägenheternas storlek i kvadratmeter

Olika, 40-tal och 70-tal

2, delvis suterräng 64 25-32
Gemensamhetsutrymme Handikappvänligt Eget Kök/Pentry Eget badrum/ toalett
Samtliga enheter har matsal och dagrum Ja Samtliga har pentry, fåtal har kök Ja
TV-uttag i lägenhet Egen TV-licens Trygghetslarm Telefon
Ja Nej - ingår i boendet Ja Möjligheten finns
Möbler/Linne Förråd Antal lägenheter med balkong/altan Höj- och sänkbar säng
Ingår inte Ja Ingen - gemensam balkong/altan på varje enhet Ja, i alla rum
Rökning Sjuksköterska tillgänglig Ekonomi Finns enhet för demens?
Nej - endast utomhus i avsedd rökruta Dygnet runt Den boende ansvarar för din egen ekonomi och värdesaker. Du kan dock ansöka om god man om du själv inte kan sköta det praktiska kring ekonomin. Ja

Avstånd

Aktiviteter Apotek Kollektivtrafik/ busshållsplats Post/bank
Dagverksamhet finns hos Tallbacken. Se aktiviteter ovan. Nordmalings centrum - medicin kan även skickas till boendet cirka 1 km Nordmalings centrum cirka 1 km Nordmalings centrum cirka 1 km
Cafe Fotvård Frisör Affär
Nordmalings centrum  cirka 1 km Finns på Strandholmen Nordmalings centrum. Kan även komma ut till boendet  cirka 1 km ICA och Coop i Nordmaling centrum cirka 1 km

Kontaktinformation

Enhetschefer

Marita Rinendal
Telefonnummer: 0930-140 72
E-post: marita.rinendal@nordmaling.se

Katarina Fransson
Telefonnummer: 0930-141 82
E-post: katarina.fransson@nordmaling.se

Enheterna

 • Strandholmen Näckrosen
  Telefonnummer: 0930-140 68
 • Strandholmen Näset
  Telefonnummer: 0930-140 73
 • Strandholmen Skäret A
  Telefonnummer: 0930-140 38
 • Strandholmen Skäret B
  Telefonnummer: 0930-140 39
 • Strandholmen Udden A
  Telefonnummer: 0930-140 67
 • Strandholmen Udden B
  Telefonnummer: 0930-140 66
 • Strandholmen Viken A
  Telefonnummer: 0930-140 70

Faxnummer: 0930-14353

Besöksadress
Strandholmen
Hemvägen 10
914 31 Nordmaling

Kontaktperson: Andreas Witt