Avgifter serveringstillstånd

Lyssna

På denna sida hittar du information om kommunens avgifter för att ansöka om samt förändra alkoholtillstånd.

När betalar jag avgiften?

Avgiften måste vara betald innan handläggningen av din ansökan kan påbörjas. Därför är det viktigt att betala den i god tid.

Var betalar jag avgiften?

Du betalar avgiften till Nordmalings kommun. För information om vilket konto du ska betala till kontakta kommunens ekonomiavdelning via växeln: 0930-140 00.

Vad kostar det att ansöka eller förändra ett serveringtillstånd?

Att ansöka om eller förändra ett serveringstillstånd kostar enligt nedan.  Fullständiga taxor hittar du längst ned på sidan.

  • Permanenta serveringstillstånd
    För allmänheten 6750 kr
    För slutna sällskap 4500 kr
  • Tillfälliga tillstånd
    För allmänheten 4500 kr
    För slutna sällskap 750 kr
    Provsmakning 3000 kr (saknar permanent tillstånd)
  • Ändringar i tillstånd
    Permanent tillstånd 3750 kr
    Ändring av ägare 3000 kr
    Övriga ändringar 1500 kr
  • Anmälan
    Kryddning av snaps 375 kr
    Anmälan om provsmakning 750 kr (innehar permanent tillstånd)

Vad kostar kunskapsprovet?

  • Permanent tillstånd
    För allmänheten 1500 kr
    Slutna sällskap 1125 kr
  • Tillfälligt tillstånd
    För allmänheten 750 kr
    För slutna sällskap 750 kr

Var hittar jag övriga taxor för alkohol, tobak och läkemedel?

Du hittar övriga taxor för prövning och tillsyn av alkohol, tobak och receptfria läkemedel i dokumentet nedan:

Länk till taxa för prövning och tillsyn (pdf)

Kontaktperson: Linda Engström