Nya tobakslagen

Lyssna

Riksdagen har röstat igenom en ny tobakslag. Lag om tobak och liknande produkter började gälla den 1 juli 2019 och innebär en del förändringar både för dig som säljer tobak och dig som röker.

Tillståndsplikt för handel med tobaksvaror införs


Tillståndsplikten införs dels i detaljhandeln vid försäljning till konsument, men även för partihandeln vid försäljning till detaljhandeln. Tillstånden förenas med ett lämplighetskrav och det är kommunen som ansvarar för hanteringen. Du som vill fortsätta sälja tobak måste alltså ansöka om att få göra det.

  • Du som före den 1 juli 2019 har anmält till din kommun att du säljer tobaksvaror till konsumenter får fortsätta att sälja tobaksvaror om du senast den 1 november 2019 lämnar in en ansökan om tillstånd till kommunen. Du får då fortsätta att sälja tobaksvaror fram till att kommunen fattat beslut i ditt ärende.
  • Om du inte lämnar in en ansökan om tillstånd senast den 1 november 2019 får du inte fortsätta sälja tobaksvaror efter detta datum.

Mer information hittar du hos Folkhälsomyndigheten:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/alkohol-narkotika-dopning-tobak-och-spel-andts/tobak/ny-lag-om-tobak-och-liknande-produkter/tillstand-for-att-salja-tobaksvaror/

Ansök gärna via vår e-tjänst: https://e-tjanster.nordmaling.se/oversikt/overview/3


Utökat rökförbud


Ett flertal nya platser utomhus omfattas av rökförbudet. Särskilt uppmärksammat är det slopade undantaget på uteserveringar till restauranger och caféer, vilket innebär att du inte längre kan röka på en uteservering. Andra platser där rökförbud kommer att råda är utomhusplatser för inrikes kollektivtrafik, inhägnade platser utomhus huvudsakligen avsedda för idrottsutövning, lekplatser dit allmänheten har tillträde och entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde.


Rökförbudet omfattar även fler produkter. Utöver tobak är det också förbjudet att använda elektroniska cigaretter, röka örtprodukter och användning av njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak, till exempel så kallade rökstenar. Förbudet gäller även inhalering av förångad eller på annat vis upphettad tobak.


Spårbarhet och säkerhetsmärkning


Bestämmelserna kommer från EU:s tobaksproduktdirektiv och är ett led i att minska den illegala handeln. Bland övriga förändringar märks minsta storlek för snusförpackningar, förändrad tillsynsorganisation, ändrade straffbestämmelser samt att lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare införlivas i den nya lagen.
Riksdagen godkände också WHO:s protokoll för att minska risken för olaglig handel med tobaksvaror.