Kompetensstegen (avslutat projekt)

Lyssna

Kompetensstegen var ett projekt som pågick under åren 2005-2008 inom Nordmalings Äldreomsorg.Det var en treårig nationell satsning för att stödja kommunernas långsiktiga kvalitets- och kompetensutvecklingsarbete inom vård och omsorg om äldre.

Ytterligare dokumentation finns att läsa på www.socialstyrelsen.se


Kontaktperson: Susanne Hansson