Läroplan inom barnomsorg

Lyssna

En läroplan är en förordning som utfärdas av regeringen och som ska följas. I läroplanerna beskrivs verksamheternas värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för arbetet.

Läroplan för förskola

År 1998 fick förskolan en egen läroplan. Förskolan är, och ska vara, en spegel av samhället i övrigt. I läroplanen kan man läsa om verksamhetens uppdrag och den värdegrund som verksamheten vilar på.

Läroplanen ska garantera att alla barn får en lika bra förskola, oavsett var de bor. Eftersom alla förskolor har samma läroplan, har de också samma mål. Däremot kan sättet att arbeta skilja sig åt. Läroplanen talar inte om hur förskolorna ska arbeta mot målen, det ska personalen komma fram till tillsammans med föräldrar och barn. Vad som passar på en förskola fungerar kanske inte på en annan. Ingen barngrupp är den andra lik.

Länk till förskolans läroplan (LPFL 98)

Läroplan för fritidshem

Läroplanen för fritidshem ingår i läroplanen för grundskolan från 2011.

Länk till läroplan för fritidshem

Kontaktperson: Thomas Berglund