Bullen förskola

Lyssna

Bullens förskola är en kommunal förskola som ligger i Lögdeå cirka åtta kilometer sydväst om Nordmaling. Förskolan ligger i direkt anslutning till fritidshem.

Om förskolan

Bullens förskola ligger i Lögdeå cirka 8 kilometer sydväst om Nordmalings samhälle. Förskolan ligger i direkt anslutning till fritidshem. Här finns tre avdelningar: Kakorna, Smulorna och Drömmarna.

Arbetssätt

På Bullen har personalen som mål att barnen ska vara ute minst en gång per dag. Detta genom att vara ute på gården, promenera eller att vara ute i naturen.

Förskolan arbetar mycket med att barnen ska få utveckla sin förmåga att uttrycka tankar och åsikter. Detta för att de ska få möjlighet att påverka sin egen situation. På skolan arbetar man för att ta tillvara på varje barns förmåga och viljan att ta ett större ansvar för sig själv och för samvaron i gruppen.

Varje barn ska kunna känna sig viktigt, kunna stå upp för sig själv och andra. Det är viktigt att ara en bra kamrat - en som hjälper när den andre inte kan.

Skolans motto är: Gör mot andra som du vill att andra ska göra mot dig.

På förskolan arbetar man efter den lokala arbetsplanen som baserar sig på Lpfö 98/10.

Närmiljö

Förskolan ligger nära till både berg och skogar.

Besöksadress

Bullen förskola
Aspeåvägen 7
914 92 Lögdeå

Telefon

Smulorna: 0930-143 16
Kakorna: 0930-140 74
Drömmarna: 0930-140 36

E-tjänst barnomsorg

Nordmalings kommun har en e-tjänst för ärenden inom barnomsorgen. Du som har barn inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem kan i systemet bland annat:

  • Ansöka om plats
  • Ändra inkomstuppgifter
  • Säga upp plats

Du hittar inloggningen samt information om våra e-tjänster på sidan E-tjänster inom barnomsorg. Du hittar även information om hur du går tillväga om du exempelvis inte har personnummer eller har skyddad identitet.

Länk till information om e-tjänster inom barnomsorg (intern länk)

Kontaktperson: Cecilia Karlsson