Försäkringar

Lyssna

Förskolebarn och skolelever, samt studerande vid vuxenutbildning och SFI i Nordmaling omfattas av kommunens olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller dygnet runt under skoltid, fritid och ferier.

Försäkringsavtalet i sin helhet hittar du här (PDF)

Villkoren hittar du i följande dokument:
 

Kollektivförsäkring Olycksfall (PDF)

Vidare information hittar du på Svedeas egen hemsida.

Länk till Svedea (extern hemsida)

Om skada inträffar

  • När en skada inträffar skall den anmälas snarast möjligt till bolaget.
  • Skadan anmäls av vårdnadshavare.
  • Vid tandskada skall du snarast konsultera en tandläkare.
  • Spara alla kvittona.
  • Bolaget kräver en diagnos omedelbart efter olycksfallet.


 

 
 

Kontaktperson: Thomas Berglund