Elevhälsa och stöd

Lyssna

Ibland kan det kännas svårt i skolan av olika anledningar. Det kan handla om fysiska problem, språksvårigheter, inlärningssvårigheter, problem hemma eller problem i skolan. Då är det viktigt att man kan kontakta någon vuxen i skolan som kan ge stöd och hjälp.

Elevhälsan arbetar som en stödresurs för förskoleklass, särskola och grundskola i hela kommunen.

Inom elevhälsan finns skolsköterska, skolläkare, skolkurator, specialpedagog, skolpsykolog och logoped.

Du kan också få prata med en studievägledare om du har funderingar kring utbildning och ditt framtida yrkesval. Samtlig personal inom elevhälsan har sekretess- och tystnadsplikt utifrån vars och ens verksamhetsområde.

Elevhälsan arbetar på uppdrag av lärare, rektor, elev och/eller förälder. Elev och/eller förälder kan vända sig direkt till elevhälsan.

Informationsmaterial

Om du vill veta mer om hur elevhälsan arbetar kan du läsa 

Riktlinjer för elevhälsa i Nordmalings kommun

Kontaktperson: Thomas Berglund