Problem i skolan

Lyssna

Här hittar du information om vart du kan vända dig om du eller ditt barn har problem i skolan.

Problem i skolan

Om ditt barn har problem i skolan har kommunen elevhälsopedagoger som kan hjälpa er med era problem. Kontakta i så fall rektor på ditt barns skola. Kontaktuppgifter hittar du längst ned på skolan.

Du kan även vända dig till skolkurator eller skolsköterska.

 

Dyslexi

Om du misstänker har ditt barn har dyslexi så har kommunen elevhälsopedagoger som arbetar med detta. Kontakta i så fall rektor på ditt barns skola. Kontaktuppgifter hittar du längst ned på skolan.

 

Skolfrånvaro

Skolan har ett inrapporteringssystem om elevernas frånvaro. Om ditt barn har problem med skolfrånvaro kan du kontakta rektor på ditt barns skola. I kommunen finns elevhälsopedagoger som kan ge stöd.

 

Mobbing och kränkande behandling

Om ditt barn är utsatt för mobbing eller kränkande behandling kan du få stöd av exempelvis kurator eller rektor på din skola. I kommunen finns ett team med elevhälsopedagoger som kan ge stöd. Kontaktuppgifter hittar du längst ned på skolan.

Kontaktuppgifter till rektorer, kurator m.m.

Dödsfall

Om din familj är drabbat av dödsfall kan det vara skönt att få prata av sig. Ditt barn kan då ta kontakt med exempelvis kurator eller skolsköterska. Kontaktuppgifter hittar du nedan.

Kontaktperson: Thomas Berglund