Skolhälsovård

Lyssna

Alla behöver stöd för att må bra och prestera goda resultat. Arbetsplatser kallar det för företagshälsovård. I skolorna, som är elevernas arbetsplatser, heter det skolhälsovård och dess huvudsakliga uppgift är att arbeta förebyggande.

Skolhälsovård är ett samlingsbegrepp för vård inom skola - från förskoleklass upp till gymnasieskolan. Skolhälsovårdens huvudsakliga uppgift är att arbeta förebyggande för att förebygga olika problem hos eleverna.

Tidiga insatser med eleven i fokus är viktigt för att vi snabbt ska hitta en lösning på elevens problem. Om eleven har problem med hälsan som inte beror på skolan, hjälper vi till med kontakten till sjukvården utanför skolan.

Skolhälsovården finns till för dig som elev och erbjuder:

  • Hälsosamtal
  • Hälsobesök
  • Förebyggande hälsofrämjande arbete
  • Vissa sjukvårdsinsatser

Kontaktuppgifter

Kontaktperson: Thomas Berglund