Rundviksprojektet (avslutat projekt)

Lyssna

Höstterminen 2007 startade ett projekt kallat Rundviksprojektet. Syftet med projektet är att öka samarbetet mellan skolan, socialtjänsten, polisen och BUP samt att skapa en positiv atmosfär i skolan.

Rundviksprojektet kan indelas i 3 delar, samarbete, elever och föräldrar
  • En samverkansgrupp där ett antal personer träffas regelbundet. Utgångspunkten för gruppen skall vara att hitta/upptäcka utsatta barn för att tidigt som möjligt hjälpa barnet.  Barnets behov skall stå i centrum.
  • SET Social Emotionell Träning är ett strukturerat sätt att träna elever för att förebygga mobbing och psykisk ohälsa. Programmet tränar även upp elevernas sociala och emotionella förmåga.
  • COPE Community Parent Education är ett program utvecklat för att ge föräldrar verktyg för att förstå och hantera sitt barns beteende samt stärka dem i deras föräldraskap.

Kontaktperson: Tommy Lundström