Latrin

Lyssna

Var kan jag köpa latrinkärl?

De finns att köpa hos välsorterade bygg/järnhandlare.


Vad ska läggas i latrinkärlet?

Latrinkärlet skall endast användas till latrin i form av urin, avföring och toapapper alltså detsamma som får spolas ned i en vanlig vattentoalett.

Felaktigt innehåll i kärlen ställer till stora problem för personal som arbetar med tömningen, processerna i reningsverket och inte minst vår miljö.


Vad ska inte läggas i kärlet?

Plastsäckar och plastpåsar får absolut inte läggas inuti kärlen. Plasten fastnar i tömningsmaskinen eller i rensgallren och försvårar därmed reningsprocessen.

Var lämnar jag in kärlet?

Lämna in kärlet 07.00-16.00 på Nordmalings reningsverk Lövudden vid anvisad plats.

Om du är osäker på om kärlet håller tätt under transport till reningsverket så ställ det inuti en plastsäck som tas av vid inlämningen.

Kontaktperson: Vakin