Avgifter, regler och abonnemang (sophämtning och slamtömning)

Lyssna

Alla fastigheter i Nordmalings kommun är skyldiga att ha ett abonnemang för renhållning. Det innebär att alla hushåll i Nordmalings kommun som producerar hushållssopor betalar för hämtning av sina sopor. Du som har en fastighet som inte producerar sopor kan ansöka om dispens.

Taxa för sophämtning

Sophämtningsavgiften består av en fast och en rörlig avgift. Den fasta avgiften är kostnaden du betalar för din tömning. Avgiften beror på hur stor soptunna du har och hur ofta den behöver tömmas. Det finns tre storlekar på kärl och du kan välja att få dina sopor tömda 2 eller 4 gånger i månaden. Den rörliga avgiften består av vikten - dina sopor vägs av sopbilen och där betalar du ett kilopris.

Taxa för renhållning

Taxa för renhållning fritidshus

Alla som äger fritidshus i Nordmalings kommun betalar en årsavgift för att ha rätt att använda återvinningscentral och möjlighet att lämna latrin vid vårt reningsverk i Nordmalings kommun.

Taxa för renhållning fritidshus

Regler vid flytt och nytt abonnemang

För att undvika problem vid debitering av renhållningsavgiften är det viktigt att du som byter bostad eller bygger en ny bostad anmäler förändringen till oss.

Abonnemang sophämtning

 

 

Kontaktperson: Vakin