Mark

Lyssna

På denna sida hittar du information om ledig mark i kommunen.

Nordmalings kommun kan erbjuda ledig mark för industri, handel och kontor på ett antal platser i kommunen. Marken ligger inom etablerade industriområden med väl utbyggd infrastruktur och närhet till Botniabanan, E4, flyg och hamn.

Vid Nordmalings Resecentrum finns ett flertal tomter detaljplanelagda och redo för etablering.

Mer om ledig mark finns på vår sajt https://kustmark.se .

Kontaktperson: Conny Nordendahl