Bygga och riva

Lyssna

Hur mark och vatten används påverkar miljön och samhällets utveckling. Det som byggs finns ofta kvar under lång tid och påverkar många människor. Därför ställer samhället vissa krav på det som byggs.

När man vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste man söka bygglov hos sin kommun. Även för vissa andra ändringar och ombyggnader måste man söka bygglov eller göra en anmälan. Man kan också behöva ansöka om rivningslov eller marklov.

Under 2011 kom en ny Plan- och bygglag (PBL) som har inneburit vissa förändringar. T ex krävs alltid ett startbesked innan du börjar bygga och alltid ett slutbesked innan du tar byggnaden i bruk. Nytt är även att en kontrollplan krävs i samtliga ärenden.

Fler bygglovbefriade åtgärder från 2 juli 2014

Riksdagen har röstat igenom regeringens förslag om nya bygglovbefriade åtgärder som börjar gälla från den 2 juli 2014. De flesta åtgärder kräver ändå en anmälan med tillhörande handlingar innan kommunen kan ge ett startbesked.

Mer information om bygglov och bygglovsbefriade åtgärder hittar du under Bygglov, tillstånd och fastighetsfrågor:

Bygglov, tillstånd och fastighetsfrågor (intern länk)

 

Kontaktperson: Tony Johansson