Naturvård

Lyssna
I Nordmalings kommun finns många vackra naturområden. Flera är skyddade som naturreservat eller så kallade Natura 2000-områden.
 
Förutom naturreservaten finns fler skyddsvärda områden och det är även viktigt att komma ihåg alla småbiotoper som ofta står helt utan skydd. Småbiotoper är mindre områden som skiljer sig från det större omgivande naturområdet,  exempel en damm eller åkerholme. Dessa är viktiga och behöver skyddas av markägare samt tas hänsyn till när ett område exploateras.
 
2005-2006 genomfördes projektet Nordmalings naturguide och fälthandbok i Nordmalings kommun. I den färdiga boken finns en samling av 57 olika platser som är särskilt vackra, däribland naturskyddsområden och andra mindre kända platser.
 

Kontaktperson: Jakob Norstedt, kommunikatör