Ledamöter allmänna utskottet

Lyssna

Ledamöter i allmänna utskottet under åren 2018-2022.

Ledamöter 2018-2022

Ordinarie

Madelaine Jakobsson (c), Mullsjö
Ordförande
E-post: Madelaine.jakobsson@nordmaling.se  
Alexander Landby Johansson (c), Ava
ChatarinaGustavsson Chatarina Gustafsson (m), Rundvik
GrethelBroman Grethel Broman (s), Aspeå
Vice ordförande
BillyMoström Billy Moström (s), Norrfors

Ersättare

Ulf Johansson (c), Nordmaling
Kerstin Sjöström (c), Brattsbacka
Anna-Karin Lundberg (kd), Sunnansjö
Carin Ahlfeldt (s), Nordmaling
Anders Olsson (s), Nordmaling

Protokoll

Protokoll från allmänna utskottets sammanträden

Kontaktperson: Maria Syd