Ledamöter kommunfullmäktiges demokratiberedning

Lyssna

2014-11-03 trädde en ny politisk organisation för Nordmalings kommun i kraft. Då infördes bland annat kommunfullmäktiges demokratiberedning. Demokratiberedningen består av en representant från varje parti representerat i fullmäktige utan ersättare.

Ledamöter 2014-2018

Ordinarie

Christer Bäckman (fp), Gräsmyr
Ordförande
Telefonnummer: 070-326 86 40
E-post: christer.baeckman@nordmaling.com
Inger Israelsson (-), Rundvik
Vice ordförande
Telefonnummer: 070-563 36 64
E-post: inger.israelsson@live.se
Åsa Nyberg (c), Gräsmyr
Telefonnummer: 0930-701 58, 070-385 81 00
E-post: asa.nyberg@centerpartiet.se
Chatarina Gustafsson (m), Rundvik
Telefonnummer: 070-302 85 70
E-post: gustafssonsakeri@nordmaling.com
Anna-Karin Lundberg (kd), Sunnansjö
Telefonnummer: 070-239 26 71
E-post: sunnandotter@hotmail.com 
anna-karin.lundberg@kristdemokraterna.se
Niklas Vestermark (v), Nordmaling
Telefonnummer: 070-395 49 83
E-post: niklas_emil_westermark@hotmail.com
 Vakant (sd)

 

Protokoll

Protokoll från fasta beredningens sammanträden

Kontaktperson: Maria Syd