Ny organisation

Lyssna

2014-11-03 trädde en ny politisk organisation för Nordmalings kommun i kraft. Organisationsförändringen innebär bland
annat att facknämnder har slopats och arbetsuppgifterna har flyttats till kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige i Nordmalings kommun beslutade den 26 november 2012 att tillsätta en parlamentarisk arbetsgrupp som skulle få i uppgift att göra en översyn av avrodesreglementet samt tjänstemanna- och nämndsorganisationen. Gruppen bestod av en person ur varje parti representerat i fullmäktige. 

Den 24 februari 2014 tog kommunfullmäktige ett slutgiltigt beslut om den nya politiska organisationen för Nordmalings kommun. I december 2014 tog kommunstyrelsen beslut om den första delen av den nya tjänstemannaorganisationen. Här nedanför hittar du ett antal skisser.

Syftet med förändringen är att:

  • Vitalisera kommunfullmäktige och ge det mer makt och inflytande
  • Minska ”stuprörstänket” och ge en större helhetssyn till politikerna
  • Tydliggöra roller mellan politik och förvaltning
  • Skapa tydligare medborgarfokus i politiken

Politisk organisation

 

Läs mer om den politiska organisationen på sidan politisk organisation.

Tjänstemannaorganisation

 

Läs mer om tjänstemannaorganisationen på sidan tjänstemannaorganisation.

Fullständig översikt av kommunens tjänstemannaorganisation (pdf)

Kontaktperson: Ulf Månsson, kommunchef