Ledamöter tillgänglighetsrådet

Lyssna

Ledamöter 2018-2022

Ordinarie

Ulla Rosenberg Helmersson (L), Nordmaling
Ordförande
Telefonnummer: 0730-872631
Gunnel Sundqvist (S)
Klas-Göran Sahlén (C)

Ersättare

Maj-Britt Brusén (KD)
Ingalill Jonsson (M)
Annelie Kuosmanen (S)

Övriga ledamöter

PRO Rundvik: Ann-Christine Konradsson, ersättare Wanja Westlund

PRO Nordmaling: Ulla Holmberg ersättare Maivor Hedlund

SPF Kedjan: Ulla Ersholt, ersättare Birgit Nygren

Kontaktperson: Anna Hallgren