Ledamöter tillgänglighetsrådet

Lyssna

Ledamöter 2014-2018

Ordinarie

Ulla Rosenberg Helmersson (L), Nordmaling
Ordförande
Telefonnummer: 0730-872631
Vera Jonsson (c)
Telefonnummer: 0930-305 53, 070-6954436
E-post: jonsson.vera@telia.com
Sven Jonsson (s)
Vice ordförande
Telefonnummer: 070-499228
E-post: svenjonsson17@gmail.com

Ersättare

Maj-Britt Brusén (kd)
Agneta Gustavsson (m)
Eva Nilsson (s)

Övriga ledamöter

PRO Rundvik: Ann-Christine Konradsson, ersättare Wanja Westlund

PRO Nordmaling: Ulla Holmberg ersättare Maivor Hedlund

SPF Kedjan: Ulla Ersholt, ersättare Birgit Nygren

Kontaktperson: Maria Syd