Ottjärn

Lyssna

Länsstyrelsen i Västerbotten beslutade 2014 om att skydda ett 17 hektar stort område kallat Ottjärn. Det ligger längs med Ottjärnsbäcken och består bland annat av granskogar rika på hänglavar och stora grova aspar med småflikig brosklav.

I området finns flera hotade arter så som kötticka, garnlav, lunglav och tretåig hackspett som behöver gamla naturskogar för att överleva. De flesta träden i Ottjärn har stått orörda i över 100 år och delar är äldre än 150 år.

Mer information finns på Länsstyrelsen hemsida.

Kontaktperson: Elizabet Westerlund