Din krisberedskap

Lyssna

Kommunen ansvarar inte för skydd mot olyckor och bränder i din egen bostad. Det är ditt och din familjs eget ansvar. Här kan du få tips och råd om hur du brandsäkrar och barnsäkrar ditt hem, samt hur du kan undvika olyckor i hemmet.

Tips för ett mer brandsäkert hem

 • Lämna aldrig levande ljus obevakade, och tänk på var du placerar ljusen.
 • Ha brandvarnare, minst en på varje våning men gärna en i varje rum. Kontrollera brandvarnaren med jämna mellanrum.
 • Placera inget brännbart material på, eller i närheten av, spisen.                                                                                                                                                                                      
 • Installera spisvakt och använd timer på kaffebryggare och strykjärn, eller dra ut stickkontakten när apparaten inte används.
 • Tillhanda ha lämplig släckutrustning i hemmet, så som brandsläckare och brandfilt.
 • Ha inga handdukar eller annat brännbart material liggande på elementen.
 • Se över hemmets utrymningsvägar och se till att det finns lämplig utrymningsutrustning för flervåningshus.
 • Stäng alltid av elektronisk utrustning när den inte används.
 • Var noga med att släcka cigaretter ordentligt.

Tips för att undvika olyckor i hemmet

 • Undvik lösa sladdar på golvet och annat som utgör en snubbelrisk.
 • Ha halkfri badrumsmatta och halkmatta i badkaret.
 • Lägg halkskydd under mattor.
 • Se över trasiga elkontakter och sladdar.
 • Installera jordfelsbrytare.
 • Grusa eller salta alltid utomhustrappor och gångar under vintertid då det är halkrisk.
 • Använd bärbar telefon och ha den nära till hands ifall något skulle inträffa.

Tips för ett mer barnsäkert hem

 • Lås in mediciner och kemikalier, gärna på hög höjd.
 • Ha tipp-, häll- och ugnsskydd på spisen.
 • Förvara tändstickor och tändare säkert.
 • Förvara knivar och andra farliga redskap säkert.
 • Petsäkra eluttag, sladdosor och grenkontakter.
 • Ha spjällskydd på sängen och fallskydd på skötbordet.
 • Fäst spärrar på fönster och balkongdörrar.
 • Montera barnsäkra grindar vid trappor.
 • Lägg undan småsaker som barnen kan stoppa i munnen.
 • Lås alltid dörrar till utrymmen där barn inte bör vara.

På knapparna hittar du några intressanta länkar att besöka.

 • Dinsäkerhet.se - webbplats som riktar sig till dig som vill ha svar på frågor kring risk och säkerhet i hem- och fritidsmiljö.
 • Krisinformation.se - webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga om hur de hanterar olika kriser - före, under och efter krisen. Drivs av MSB.
 • MSB.se - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB arbetar med att utveckla och stödja samhällets beredskap mot olyckor och kriser
 • Länsstyrelsen Västerbotten - Länsstyrelsen är en statlig regional myndighet med ett brett ansvarsområde. Bland annat har de samordningsansvar vid större kriser samt stödjer kommunerna i deras krisberedskapsarbete.
 • Civilförsvarsförbundet - Civilförsvarets viktigaste uppgift är att förmedla kunskap om hur du klarar dig i utsatta lägen, när sådant som blivit självklart i samhället inte längre fungerar.

Kontaktperson: Lars Kinnunen