Subventionerad hallhyra

Lyssna

Subventionerad hallhyra är ett stöd för föreningar som hyr kommunala idrottslokaler för sin verksamhet.

Vilka kan få stödet?

Idrottsföreningar som uppfyller kommunens villkor kan få stödet.

Nedsatt hallhyra utgår inte till förening som hyr kommunala lokaler. Med lokaler avses lokaler som inte är avsedda för idrottsverksamhet.

Nya föreningar eller föreningar vars förutsättningar för att få subventionerad hallhyra har förändrats kan få sitt beslut omprövat.

Vilka villkor behöver föreningen uppfylla för att få stödet?

För att ha rätt till stödet måste föreningen uppfylla kommunens allmänna villkor, villkor för aktivitetsstöd för idrottsföreningar samt villkor för subventionerad hallhyra:

Allmänna villkor för föreningsbidrag

 • Förening ska på demokratisk grund bedriva varaktig ideell verksamhet i Nordmalings kommun.
 • Registrerad förening ska ha minst 5 medlemmar, antagit stadgar och valt styrelse.
 • Föreningen ska ha sitt säte i Nordmalings kommun.
 • Föreningen ska ha registrerat organisationsnummer.
 • Föreningen ska vara registrerad i kommunens föreningsregister och årligen uppdatera sina föreningsuppgifter.
 • Föreningen ska vid ansökningstillfälle använda kommunens egna ansökningshandlingar samt bifoga gällande stadgar.
 • Föreningen ska vara öppen för att samarbeta och samordna befintliga resurser inom föreningslivet som exempelvis lokaler, inventarier, maskiner samt personal.
 • Föreningen ska årligen rapportera hur de har arbetat mot kommunens föreningsmål.

Villkor för aktivitetsstöd

 • Föreningen ska vara ansluten till Riksidrottsförbundet samt ha statligt godkännande för bidrag till ungdomsverksamhet.
 • Föreningen ska uppfylla kraven i kommunens allmänna villkor.
 • Föreningen ska bedriva verksamhet för barn och ungdomar i åldern 7 till 25 år.
 • Föreningar som får kommunalt stöd ska bedriva all barn- och ungdomsverksamhet i drogfri miljö.

Villkor för subventionerad hallhyra

Föreningar som får kommunalt stöd ska bedriva all barn- och ungdomsverksamhet i drogfri miljö.

Vem beslutar om stödet?

Beslut om subventionerad hallhyra tas av föreningshandläggare. Du behöver inte göra någon ansökan utan bedömning görs av handläggare.

Hur mycket kan föreningen få i stöd?

Stödet innebär att föreningen endast betalar 25 % av ordinarie hallhyra.

När får jag min faktura?

Kommunen fakturerar hallhyrorna halvårsvis. Fakturorna skickas ut under våren i samband med utbetalning av föreningsbidrag och på hösten under augusti/september månad.

Kontaktperson: Paula Quinones Canessa