Protokoll kommunfullmäktiges tillfälliga beredningar

Lyssna

2014-11-03 trädde en ny politisk organisation för Nordmalings kommun i kraft. Då infördes bland annat att kommunfullmäktige kan tillsätta tillfälliga beredningar för att arbeta med olika frågor. Kommunfullmäktiges tillfälliga beredningar består av de personer som kommunfullmäktige beslutar ska sitta i beredningen.

Här finner du information om kommunfullmäktiges tillfälliga beredningar.

Kontaktperson: Maria Syd