Taxa slamtömning

Lyssna

På denna sida hittar du kommunen taxa för tömning av enskilda avloppsanläggningar.

Avgifter för tömning av enskilda avloppsanläggningar

Ordinarie tömning Avgift (med moms)
Enskilda avloppsanläggningar upp till 4 kubikmeter 783 kr
Enskilda avloppsanläggningar över 4 kubikmeter till 9,1 kubikmeter 1102 kr

Enskilda avloppsanläggningar över 9,1 kubikmeter

1912 kr
Tillägg över 9,1 kubikmeter 223 kr per m3
BDT (bad, disk, tvättbrunn) tömning 615 kr
Extra tömning Avgift (med moms)
Tillägg budning akut, vardag 1455 kr
Tillägg budning inom ett dygn 1170 kr

Tillägg budning inom 8 dagar                                              (Allmiljö avgör tidpunkt inom tidsramen)

735 kr
Tillägg för extra slangdragning Avgift (med moms)
Tillägg extra slang 21-35 m 155 kr
Tillägg extra slang 36-50 m 266 kr
Tillägg extra slang mer än 51 m 914 kr
Övriga tillägg Avgift (med moms)
Tillägg extra brunn/tank mindre än 3 kubikmeter  (på samma tomt) 375 kr
Tömning av toalettvagnar/TC 1650 kr
Tömning av fosforfilter 2250 kr
Tillägg kund som deltar vid tömning/dvs tidspassning för entreprenör 225 kr
Framkörningsavgift vid ej tömt/hinder 622 kr
Tillägg för tunga lock över 20kg 913 kr
Heltömning av brunn utöver ordinarie tömning 412 kr
Slutna tankar
Slutna tankar upp till 4 kubikmeter inklusive miljöavgift

1195 kr

Slutna tankar över 4 kubikmeter till 9,1 kubikmeter inklusive miljöavgift 1514 kr
Slutna tankar över 9,1 kubikmeter inklusive miljöavgift 2324 kr
I tömning av slutna tankar ingår miljöavgift 588 kr exkl. moms

 

Kontaktperson: Vakin