Anmälningspliktiga åtgärder

Lyssna

En anmälningspliktig åtgärd är en förändring som inte kräver lov, men som du ändå är skyldig att anmäla till kommunen.

Processen för anmälningspliktiga åtgärder

Ta gärna del av processen för anmälningspliktiga åtgärder. Där kan du se vad som händer med ett ärende från förberedelser och anmälan till slutsamråd och slutbesked.

När behöver du anmäla en åtgärd?

Även om du inte behöver bygglov för en åtgärd kan du behöva anmäla åtgärden till kommunen. Under Behövs anmälan? får du veta vilka åtgärder som är anmälningspliktiga.

Anmäl en åtgärd

Under Så här anmäler du kan du läsa hur du går tillväga för att anmäla en åtgärd.

Kontaktperson: Plan- och byggenheten