Så hjälper du nyalända

Lyssna

På denna sida hittar du information om hur du som privatperson kan hjälpa personer på flykt.

Bli familjehem

Kommunen är i behov av familjehem som kan ta emot ensamkommande barn med kort varsel eftersom många flyktingar kommer till Sverige och Västerbottens län. Familjehem innebär att du tar emot ett barn eller en ungdom i ditt hem och agera som förälder. Som familjehem ansvarar du för den dagliga omvårdnaden och barnets trygghet.  Det enda man känner till om barnet/ungdomen är namn, ålder, kön och nationalitet. Placeringen pågår minst under tiden en socialsekreterare utreder barnet (4 månader), men det kan bli längre placeringar.

Det unika med att vara familjehemsförälder till ett barn är att föräldraansvaret delas med de biologiska föräldrarna och med socialtjänsten.

Gör din intresseanmälan nu till Umeåregionens familjehemscentrum.

Länk till Familjehemscentrums hemsida

Bli god man

Eftersom föräldrarna till ensamkommande barn inte finns i Sverige har varje barn rätt till stöd av en god man som i föräldrarnas ställe bevakar barnets intressen. En god man företrädar barnet vid myndighetskontakter och i ekonomiska frågor.  Behovet av gode män för dessa uppdrag är mycket stort just nu. Gode män ansvarar inte för den dagliga omvårdnaden och tillsynen av barnet. 

Anmäl ditt intresse så blir du inbjuden till en introduktionsträff av Umeåregionens överförmyndare.
 
Anmäl ditt intresse att bli god man

Mer information om att bli god man

Bli en vän

Integration börjar där människor möts. Nätverket ”Vän i Nordmaling” har ett matchningssystem som sammanför individer, familjer eller mindre grupper efter önskemål och intresse. Du kan underlätta för nyanlända att komma in i samhället och lära känna nya människor på samma gång.

Du som är etablerad i samhället och kan språket (infödd svensk eller med invandrarbakgrund) och vill göra en frivilliginsats ideellt på fritiden kan bli flyktingguide/språkvän. Du kan vara en person, en familj, en grupp eller ett företag/förening.

Mer information om språkvän/flyktingguide

Du kan även hitta nya vänner genom att delta på vårt språkcafé på biblioteket i Nordmaling:

Länk till bibliotekets hemsida

Skänk gåvor

Kommunen har inte möjlighet att ta emot gåvor.

Om du vill skänka saker vänd dig till frivilligorganisationer som arbetar med stöd till flyktingar och nyanlända, till exempel Individuell Människohjälp eller Röda korset. Du kan också skänka pengar till någon av de aktörer som arbetar på plats i de länder där flyktingar befinner sig. Det finns även föreningar som arbetar ideellt med att hjälpa så kallade transiterande flyktingar - flyktingar på väg genom landet exempelvis Refugees Welcome Umeå.

Erbjud boende

Om du har boende att erbjuda någon som är nyanländ till Sverige kan du vända dig till kommunens flyktingsamordnare. Kontaktuppgifter hittar du nedan.

 

Kontaktperson: Mike Tekeste