Kulturstipendium

Lyssna

Nordmalings kommuns kulturstipendium går till en person folkbokförd i kommunen och syftar till att stimulera och stödja lokala utövare och/eller främjare av kultur.

Vad syftar stipendiet till?

Stipendiet syftar till  att stimulera och stödja lokala utövare och/eller främjare av litteratur, konst, musik, teater, dans, film, hembygdsvård eller annan kulturell verksamhet.

Vem kan jag nominera?

Du kan nominera en person/förening som är bosatt i kommunen. Du kan nominera i två olika kategorier: Två stycken barn/ungdomar 7-20 år och en vuxen.

Hur mycket kan man få?

Det kommer delas ut totalt tre priser.
Två stycken i barn/ungdomskategorin 7-20 år 4000 kr/vardera samt en vuxen 8000 kr

Vad ska min nominering innehålla?

  • Vem du vill nominera
  • Beskrivning av personens insats i kulturlivet
  • Motivering varför hon/han bör få utmärkelsen.

När kan jag nominera?

Du kan nominera till kulturstipendiet under november månad.

Vem kontaktar jag om jag har frågor?

Kontakta vår kultur- och fritidschef:
Paula Quinones Canessa
Tfn. 070-2176655
Paula.QuinonesCanessa@nordmaling.se

 

Kontaktperson: Paula Quinones Canessa