Kulturstipendium

Lyssna

Nordmalings kommuns kulturstipendium går till en person folkbokförd i kommunen och syftar till att stimulera och stödja lokala utövare och/eller främjare av kultur.

Vad syftar stipendiet till?

Stipendiet syftar till  att stimulera och stödja lokala utövare och/eller främjare av litteratur, konst, musik, teater, dans, film, hembygdsvård eller annan kulturell verksamhet.

Vem kan jag nominera?

Du kan nominera en person/förening som är bosatt i kommunen. Du kan nominera i två olika kategorier: Två stycken barn/ungdomar 7-20 år och en vuxen.

Hur mycket kan man få?

Det kommer delas ut totalt tre priser.
Två stycken i barn/ungdomskategorin 7-20 år 4000 kr/vardera samt en vuxen 8000 kr

Vad ska min nominering innehålla?

  • Vem du vill nominera
  • Beskrivning av personens insats i kulturlivet
  • Motivering varför hon/han bör få utmärkelsen.

När kan jag nominera?

Du kan nominera till kulturstipendiet under november månad.

Vilka har fått stipendiet tidigare?

2017 års pristagare
Jan-Gustaf Furu fick Nordmaling kommuns kulturstipendium 2017 för sitt stora engagemang och sin passion för musik, konst och kultur. För att väckt liv i Barockfestivalen och därmed säkerställt att internationellt på musikens klingande karta.

Elsa Hasselgärde fick Nordmaling kommuns kulturstipendium 2017 för sin finstämda folkmusik med elektroniska inslag och för att underlätta det fortsatt musikaliska arbete genom att t ex etablera en studio i Olofsfors.

Vem kontaktar jag om jag har frågor?

Kontakta vår kultur- och fritidschef:
Paula Quinones Canessa
Tfn. 070-2176655
Paula.QuinonesCanessa@nordmaling.se

 

Kontaktperson: Paula Quinones Canessa