Projekt folkhögskolespåret

Lyssna

Projekt Folkhögskolespåret är ett länsprojekt som syftar till att förkorta ensamkommande ungdomars väg till studier eller arbete.

Nordmalings kommun arbetar med Folkhögskolespåret. Projektet är länsövergripande och inkluderar Västerbottens alla kommuner och folkhögskolor. Folkhögskolespåret syftar till att möjliggöra för landets folkhögskolor att erbjuda boende- och studieformer för ensamkommande ungdomar.

Målet är att ungdomarnas väg mot vidare studier eller arbete ska förkortas. Målgruppen är främst ungdomar i åldern 18+ som har permanent uppehållstillstånd (PUT). Folkhögskolorna är unika med sitt upplägg av studier, boende och social samvaro i en gemensam miljö vilket har visat sig vara en bra grund för etablering. Med utgångspunkt i folkhögskolornas värdegrund och bildningsideal ska insatsen uppmuntra ett nytt tänk kring ensamkommande ungdomars förmåga, resurser och potential.

Kontaktperson: Andreas Witt