Din faktura (vatten och avlopp)

Lyssna

Här hittar du stöd för hur du ska läsa av din faktura för vatten och avlopp.

Kom ihåg att läsa av din mätarställning

En förutsättning för att de fakturor du får från oss ska vara korrekta är att du en gång per år läser av din vattenmätare. Du kan lämna in din mätarställning till oss på två sätt:

  • Via avläsningskortet som du skickar per post.
  • Rapportera mätarställningen via webben.

Mellan varje verklig avläsning (avläst mätarställning) av vattenmätare ser ni den verkliga vattenförbrukningen under perioden mellan avläsningarna.

Inrapporteringen ska ske innan det sista datumet för att fakturan ska stämma överens med den verkliga vattenförbrukningen. Observera att om ni använder avläsningskortet så är det viktigt att läsa av och posta det i god tid eftersom det kan ta ett par dagar extra att få in dessa.

Så läser du din slutfaktura för vatten och avlopp

Här nedan kommer ett exempel på hur du ska läsa din slutfaktura/slutavräkning. Observera att om du inte lämnar in din avläsning varje år kan slutfakturan bli längre eftersom den då omfattar flera år. Här nedanför kan du se exempel på hur faktureringen kan se ut.

Preliminära kvartalsfakturor

Varje år får du fyra fakturor från oss: tre preliminära kvartalsfakturor samt en slutfaktura/slutavräkning med preliminär debitering för kvartal 4. Det är slutfakturan/slutavräkningen som ligger till grund för vilken preliminär avgift du betalar på dina kvartalsfakturor under kommande år. Därför är det mycket viktigt att du lämnar in din vattenavläsning varje år för att vi ska debitera dig rätt avgift. I exemplet nedan ser du slutfakturan för 2014 har påverkat de preliminära kvartalsfakturorna.

Slutfaktura 2014 (pdf)

Faktura kvartal 1 2015 (pdf)

Faktura kvartal 2 2015 (pdf)

Faktura kvartal 3 2015 (pdf)

Din verkliga förbrukning avräknas på slutfakturan

Om det vid din slutfaktura visar sig att din vattenförbrukning har varit högre eller lägre än förväntat så ändras detta på slutfakturan. Antingen räknas avgiften av eller så får du ett besked om återbetalning.

Slutfaktura 2015 (pdf)

På fakturan ovan räknas det preliminära beloppet av  (beräknad förbrukning) från den summa du ska betala. Summan av alla preliminära kvartalsbeloppen under året visas som minusbelopp. Beloppet i rosa är förbrukningsavgiften, beloppet i grönt är den fasta avgiften och beloppet i orange är momsen.

De plusposter som syns på fakturan är den verkliga kostnaden och förbrukningen.

På fakturorna finns även renhållningen med i slutsumman och ska räknas av om ni vill veta hur mycket vattnet har kostat.

Renhållningen betalas med faktisk kostnad varje kvartal.

Kontaktperson: Vakin