Frivilliguppdrag

Lyssna

För dig som arbeta med socialt arbete för andra människor finns olika möjligheter. Vissa av dessa uppdrag är arvoderade.

Familjehem

Som familjehem tar du emot ett barn eller en ungdom som blir en ny familjemedlem i några månader, något år eller tills hon eller han flyttar hemifrån.

Länk till information om att vara familjehem (intern länk)

Kontaktfamilj

Kontaktfamilj är en extra resurs för en barnfamilj som behöver avlastning en eller några gånger per månad.

Länk till information om att vara kontaktfamilj (intern länk)

Kontaktperson (SoL)

Som kontaktperson enligt SoL (socialtjänstlagen) är du stöd och förebild för en vuxen eller ungdom som behöver hjälp att få ordning på tillvaron, bryta ensamhet och ibland även bryta ett destruktivt beteende.

Länk till information om att vara kontaktperson inom SoL (intern länk)

Kontaktperson (LSS)

Som kontaktperson inom LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) är du ett stöd för personer som har funktionsnedsättning och behöver stöd i sitt vardagsliv.

Länk till information om att vara kontaktperson inom LSS (intern länk)

Kontaktperson: Andreas Witt