Välj din hemtjänst

Lyssna

2015-04-13 beslutade Nordmalings kommun att införa valfrihetssystem i biståndsbedömd hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Det innebär att du som blir beviljad hemtjänst kan välja vem du vill ska vara din utförare.

Vad innebär kundval?

Kundval betyder att du som har beviljats hjälp i hemmet själv bestämmer vem (kommunen eller ett privat företag) som ska utföra insatserna. Är du nöjd med din nuvarande utförare behöver du inte göra någonting.

Varför kundval?

Nordmalings kommun har infört kundval (lagen om valfrihetssystem, LOV) för att öka valfriheten för dig som har  hjälp i hemmet.

Vad innebär LOV?

Lagen om valfrihetssystem (LOV) innebär att olika företag och organisationer kan ansöka om att bli godkända utförare av hjälp i hemmet. Kommunen ställer krav på utföraren, bland annat på kvalitet och kompetens för att du ska kunna känna dig trygg med de utförare som har avtal med kommunen.

Så här väljer du

Om du har blivit beviljad hjälp i hemmet så bestämmer du själv vem som ska utföra de beviljade insatserna. Du meddelar ditt val till kommunens biståndshandläggare.

Vilka utförare kan jag välja bland?

Vad händer om jag inte vill eller kan välja?

Att välja är frivilligt. Du som av olika skäl inte har möjlighet att välja själv kan ta hjälp av anhörig/närstående, god man eller annan laglig företrädare.

Om du inte vill välja finns det upprättat ett icke-valssystem baserat veckoschema och du tilldelas därför en hemtjänstutförare efter schemat.  Är du inte nöjd med den hemtjänstutförare du tilldelats har du alltid rätt att byta.

Hur byter jag hemtjänstutförare?

Du har alltid rätt att byta till en annan utförare. Om du önskar att byta utförare ta kontakt med biståndshandläggare. Bytet sker enligt avtal inom en månad. Byte kan ske snabbare om hemtjänstutförarna kommer överens kom att bytet kan ske tidigare än en månad.

Vad gör jag om jag inte är nöjd med min utförare?

Om du inte är nöjd med din utförare tar du kontakt med enhetschef hos utföraren för att rätta till eventuella brister.

Hur fungerar det med trygghetslarm?

Nordmalings kommun ansvarar för larmhanteringen i kommunen. Det betyder att personal från kommunens hemtjänst kommer hem till dig om du larmar - oavsett vilken utförare du har valt för att utföra övriga insatser.

Insatser på natten

Nordmalings kommun ansvarar för insatser på natten. Det betyder att det är personal från kommunens hemtjänst som kommer hem till dig om du har beviljade insatser nattetid - oavsett vilken utförare du har valt för att utföra övriga insatser.

Vad kostar det?

Hjälp i hemmet kostar lika mycket oavsett vilken utförare som ska utföra beviljade insatser enligt hjälp i hemmet.
 
Information om avgifter hittar du på sidan taxa för hemtjänst i vänstermenyn.
 

 

 

 

Kontaktperson: Ann-Sofie Appelblad