ReBorN Life

Lyssna

Projektet ReBorN kommer under perioden 2016-2021 att arbeta med biologisk återställning av ett antal älvar i Norrbottens och Västerbottens län. Nordmalings kommun är en av projektmedlemmarna.

Vad handlar projektet om?

ReBorN LIFE (Restoration of Boreal Nordic Rivers) kommer under perioden 2016-2021 att arbeta med att biologiskt återställa hela eller delar av Lögdeälven, Åbyälven, Byskeälven, Piteälven, Råneåälven och Kalixälven. Dessa ingår i det så kallade Natura-2000 nätverket och har påverkats av flottrensningar. Under flottningsepoken skapade man kanaler och rensade älvsträckor från block och sten vilket har påverkat djur och natur i området.

Vattendragen kommer under projektets gång att återställas till en mer naturlig livsmiljö för arter som exempelvis flodpärlmussla, lax och öring. Arbetet finansieras av EU:s LIFE-fond.

Under vilken tidsperiod pågår projektet?

Arbetena planeras att pågå under perioden 2016-2021. Dock finns möjlighet till förlängning vilket gör att tiden för restaureringen kan komma att bli 10 år (2016-2027).

Vilka arbetar i projektet?

Länsstyrelsen i Västerbotten är projektägare och projektet koordineras tillsammans med länsstyrelsen i Norrbotten. Utförandet av projektet sker tillsammans med Skogsstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten, Nordmalings kommun och Gällivare kommun. Medfinansiärer är även Arvidsjaurs, Bodens, Jokkmokks, Luleås, Piteås och Älvsbyns kommuner samt SCA och Sveaskog.

Vad kostar projektet?

Totalt kommer drygt 200 kilometer älvsträcka att återställas till en kostnad av cirka 124 miljoner kronor. Av dessa står EU för cirka 74 miljoner och resterande del är nationella medel. Havs- och vattenmyndigheten står för cirka 42 miljoner. Dessutom bidrar övriga partners och medfinansiärer med cirka 7 miljoner kronor tillsammans.

Dokument

Samrådsredogörelse

Medgivandeblankett Reborn

Samrådsunderlag Reborn

Information till markägare Reborn

Vill ni veta mer?

Kontakta personen nedan.

Kontaktperson: Tommy Samuelsson