Kultur för seniorer söker volontärer

Lyssna

Kultur för Seniorer - kultur och hälsa är en nystartad verksamhet inom Nordmalings kommun som ska arbeta med att skapa meningsfulla aktiviteter för seniorer. Nu söker verksamheten samarbetspartners för volontärförmedling och volontärer.

Vill du vara med och samordna volontärförmedlingen?

Kultur för seniorer vill bygga på den tidigare erfarenhet som finns kring volontärförmedling i Nordmalings kommun och söker därför samarbetspartners.

För att få en fungerande volontärförmedling behövs inledningsvis tre organisatörer som bildar en stabil grund för Nordmalings volontärförmedling. Organisatörerna bildar en styrgrupp som styr hur volontärförmedlingen ska fungera.

Syftet med att starta en volontärförmedling i Nordmaling är att skapa en plattform dit volontärer kan vända sig till för att få information om vilka volontäruppdrag som finns tillgängliga.

I Umeå finns en fungerande volontärförmedling - FrivilligCentralen - sedan 1999 och målet är att använda sig av erfarenheterna från deras volontärförmedling för att ge Nordmaling en skjuts framåt.

Länk till Umeås frivilligcentrals Facebook-sida (extern länk)

Vill du bli volontär?

Om du är intresserad av att bli volontär, hör av dig till kontaktpersonen nedan. Du behövs!

Kontakt

Eleanor Bodel
E-post: Eleanor.bodel@nordmaling.se

Hemsida

Länk till information om kultur för seniorer (intern länk)