Bredbandsprojekt "Bredband till alla"

Lyssna

Projekt bredbandsnätet.

Digitala Västerbotten Bredband 2020+
Digitala Västerbotten Bredband 2020+ är ett samverkansprojekt mellan 10 olika kommuner i Västerbotten. Projektägare är Region Västerbotten.

Projektet är en del i regeringens utbyggnadsmål om att kunna ge 99% av alla hushåll och företag möjlighet till 1G bredbandsuppkoppling till 2025.
Det avser utbyggnad av områdessammanbindande nät (OSN) till Tallberg, Nyvik och Lövskatan, kommer att ge företag, boende och stugägare i dessa områden möjlighet att ansluta sig till Stadsnätet.
Projektet finansieras av Tillväxverket, Region Västerbotten och Nordmalings kommun.

Tidsplan för projektet.
Detaljprojektering kommer att pågå under 2021.
Grävningen påbörjas tidigast under hösten 2021.
Hela projektet avslutas 2023-04-30.
 
               
 
Hör av dig om du har några frågor.

 

 

Nordmalings kommun kommer till och med år 2021 bygga ut det fiberoptiska bredbandsnätet. Utbyggnaden kommer att bestå av ortssammanbindande nät och utbyggnad i byar som har meddelat intresse för områdesnät.

Nordmalings kommun bygger ut fibernätet på landsbygden med stöd från EU:s strukturfonder: (Europeiska jordbruksfonden och Europeiska regionala utvecklingsfonden) och Region Västerbotten. Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Västerbotten medfinansierar de två ortsammanbindande sträckorna. Europeiska jordbruksfonden finansierar anslutningsnätet ute i byarna tillsammans med privata finansiärer.

Områdesnäten finansieras genom anslutningsavgifter men också genom medfinansiering från Landsbygdsprogrammet. Där har Landsbygdsprogrammet beviljat Nordmalings projekt Nyåkersbygden 3 661 350 kr.

Landsbygdsprogrammet 2014-2020 består av stöd och ersättningar som är till för att utveckla landsbygden. Miljö, hållbar utveckling och innovation är prioriterat. Stöden och ersättningarna finansieras gemensamt av Sverige och EU. Det är den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling som stöder EU:s politik för landsbygdsutveckling.

 

Fortsatt bredbandsutbyggnad Nordmaling


Västerbotten har tilldelats medel för fortsatta utbyggnad av bredbandsnät på landsbygden utan NGA-nät där det inte är möjligt att bygga på kommersiella grunder. (Se karta)

Områdesnäten finansieras genom anslutningsavgifter men också genom medfinansiering från Landsbygdsprogrammet. Där har Landsbygdsprogrammet beviljat Nordmalings projekt Utkanten 4 996 800 kr.

Gröna prickar i kartan är folkbokförda som ligger till grund för möjlighet att söka stöd, även de som inte är folkbokförda på adressen kan anmäla intresse.

 

bredband karta 

 

Finansiärer

 

Kontakt

För mer information kontakta personen nedan.

Kontaktperson: Tommy Oskarsson