Projektstöd ungdom

Lyssna

Projektstöd ungdom kan sökas av föreningar som vill jobba med utvecklingsfrågor och tillfälliga insatser inom området ungdom

Vilka kan ansöka om stödet?

Ideella föreningar i Nordmalings kommun kan ansök om stödet.

Vilka villkor behöver föreningen uppfylla för att få stödet?

För att få aktivitetsstöd behöver föreningen uppfylla kommunens allmänna villkor och villkor för kategorin ungdom:

Allmänna villkor för föreningsbidrag

 • Förening ska på demokratisk grund bedriva varaktig ideell verksamhet i Nordmalings kommun.
 • Registrerad förening ska ha minst 5 medlemmar, antagit stadgar och valt styrelse.
 • Föreningen ska ha sitt säte i Nordmalings kommun.
 • Föreningen ska ha registrerat organisationsnummer.
 • Föreningen ska vara registrerad i kommunens föreningsregister och årligen uppdatera sina föreningsuppgifter.
 • Föreningen ska vid ansökningstillfälle använda kommunens egna ansökningshandlingar samt bifoga gällande stadgar.
 • Föreningen ska vara öppen för att samarbeta och samordna befintliga resurser inom föreningslivet som exempelvis lokaler, inventarier, maskiner samt personal.
 • Föreningen ska årligen rapportera hur de har arbetat mot kommunens föreningsmål.

Villkor för kategori ungdom

Stöd ges till verksamhet som riktar sig till målgruppen 7-25 år. Föreningar kan t.ex. söka stöd till verksamhet som:

 • planeras och genomförs av ungdomar själva
 • aktivt stimulerar ungdomars inflytande och delaktighet
 • uppmuntrar ungdomars fritidsintressen
 • är öppen och lättillgänglig för många, exempelvis prova på, drop-in eller spontanverksamhet
 • erbjuder fritidsaktiviteter när utbudet är litet exempelvis vid skollov, helger och ”riskhelger”
 • gör insatser för utsatta ungdomar med särskilda behov
 • tar hänsyn till kommunens policys/program
 • förebygger våld och skadegörelse
 • aktivt motverkar främlingsfientlighet

Vem beslutar om aktivitetsstöd?

Kommunstyrelsen beslutar vilka som får bidrag och hur stödet ska fördelas.

Efter projektets genomförande ska din förening redovisa hur ni har använt bidraget och vad resultatet blev av satsningen.

Hur mycket kan föreningen få i bidrag?

Kommunen beslutar årligen om hur mycket medel som ska budgeteras för projektstöd. Projektstödet beviljas utifrån vilka medel som finns tillgängliga.

Hur ansöker vi?

Du ansöker senast 31 mars genom att fylla i vår ansökan. Ansökan är digital men kan även skrivas ut. Efter ansökan handläggs ansökan av föreningshandläggar.

Länk till ansökan om föreningsbidrag (extern hemsida, öppnas i nytt fönster)

Vilka handlingar behöver föreningen skicka in?

Du behöver följande handlingar till din ansökan:

 • Ansökan (blankett finns på kommunens hemsida)
 • Projektansökan som innehåller beskrivning av projektet, hur stödet ska användas samt budget. Vidare ska ansökan innehålla information om bidragets betydelse för förening samt om föreningen har ansökt om annan finansiering. 
 • Verksamhetsberättelse
 • Bokslut

Vad händer om föreningen ansöker för sent?

För sent inkomna ansökningar kommer inte att handläggas.

När betalar ni ut stödet?

Utbetalning av stöder sker tidigast under april månad.

Att lämna in felaktiga eller inkompletta uppgifter kan medföra att stödet uteblir och kommunen kan då kräva återbetalning.

Kontaktperson: Paula Quinones Canessa