Övrigt föreningsstöd

Lyssna

Övrigt föreningsstöd är ett föreningsstöd som möjliggör för föreningar som inte uppfyller kommunens krav att kunna ansöka om och få föreningsstöd beviljat.

Vilka kan ansöka om stödet?

Föreningar som inte uppfyller kommunens krav för föreningsstöd har rätt att få sin ansökan prövad av kommunstyrelsen. Det gäller exempelvis:

 • föreningar som inte har sitt säte i Nordmalings kommun men som har verksamhet i kommunen eller på annat sätt har anknytning till kommunen och dess medborgare.
 • föreningar som idag inte har en lokal organisation i Nordmalings kommun men vill starta en lokal organisation.
 • föreningar som vill söka bidrag för verksamhet som inte täcks av kategorierna i reglerna och/eller som ansöker utanför ordinarie bidragsperiod.

Föreningar som inte uppfyller kommunens krav har även möjlighet att ansöka om subventionerad hallhyra från kommunstyrelsen.

Vem beslutar om stödet?

Kommunstyrelsen beslutar om övrigt föreningsstöd. Föreningen ska i efterhand till kommunstyrelsen redovisa följande:

 • Hur föreningen har använt bidraget
 • Resultatet av den finansierade satsningen

Kostnaderna ska styrkas av fakturakopior eller andra intyg.

Hur mycket kan föreningen få i bidrag?

Kommunstyrelsen beslutar hur mycket stöd din förening får utifrån tillgängliga medel.

Hur ansöker vi?

Du kan ansöka om övrigt föreningsstöd när som helst under året. Ansökan är digital men kan även skrivas ut. Efter ansökan handläggs ansökan av föreningshandläggar. 

Länk till ansökan om föreningsbidrag (extern hemsida, öppnas i nytt fönster)

Vilka handlingar behöver föreningen skicka in?

Du behöver följande handlingar till din ansökan:

 • Ansökan (vi e-tjänst)
 • Vad bidraget avser
 • Vilket betydelse ett bidrag har för föreningens verksamhetsutveckling.
 • Sökt belopp och övrig finansiering.
 • På vilket sätt bidraget kan bidra till att uppfylla Nordmalings kommuns mål för föreningslivet.
 • Årsbokslut.
 • Verksamhetsberättelse.

När betalar ni ut bidraget?

Bidraget betalas ut efter beslut i kommunstyrelsen.

Att lämna in felaktiga eller inkompletta uppgifter kan medföra att stödet uteblir och kommunen kan då kräva återbetalning.

Kontaktperson: Paula Quinones Canessa