Stöd till idrottsföreningar

Lyssna

Under dessa sidor får du mer information om vilka stöd som idrottsföreningar specifikt kan ansöka om.

Syftet med att ge stöd till idrottsföreningar är att ge människor goda förutsättningar till en aktiv och meningsfull fritid.

Ansök om föreningsstöd

Du ansöker senast 31 mars genom att fylla i vår ansökan. Ansökan är digital men kan även skrivas ut. Efter ansökan handläggs ansökan av föreningshandläggare. 

Länk till ansökan om föreningsbidrag (extern hemsida, öppnas i nytt fönster)

Aktivitetsstöd och resebidrag ska rapporteras in två gånger per år. För perioden 1 januari - 30 juni rapporterar du in senast den 25 augusti. För perioden 1 juli - 31 december rapporterar du in senast den 31 mars.

Inrapportering av deltagartillfällen sker i kommunens system ApN - aktivitetskort på nätet.

Länk till information om aktivitetskort på nätet

Kontaktperson: Paula Quinones Canessa