Stöd till bygdegårdar

Lyssna

Under dessa sidor får du mer information om vilka stöd som bygdegårdsföreningar specifikt kan ansöka om.

Syftet med att ge stöd till bygdegårdar och andra liknande föreningar är att ge människor goda förutsättningar till en aktiv och meningsfull fritid utanför Nordmalings tätort.

Nordmalings kommun vill verka för en levande och aktiv landsbygd.

Ansök om föreningsstöd

Du ansöker senast 31 mars genom att fylla i vår ansökan. Ansökan är digital men kan även skrivas ut. Efter ansökan handläggs ansökan av föreningshandläggare. 

Länk till ansökan om föreningsbidrag (extern hemsida, öppnas i nytt fönster)

Kontaktperson: Paula Quinones Canessa