Kanaler för krisinformation

Lyssna

Att ha rätt information är väldigt viktigt vid en samhällskris. Nordmalings kommun har ett ansvar för att se till att information om samhällskriser går ut till så många som möjligt. Du som kommuninvånare har ett ansvar för att hålla dig själv informerad och eftersöka information. På denna sida hittar du information om vilka kanaler du bör följa vid en samhällskris.

Informationskanaler när el och/eller internet finns

Kommunens hemsida är huvudkanal

Kommunens hemsida är vår huvudkanal vid en samhällskris. På hemsidan samlar vi all relevant information och uppdaterar kontinuerligt.

Du hittar alltid krisinformationen på kommunens startsida.

Kommunens Facebook-sida

Kommunens facebook-sida är en annan viktig kanal för krisinformation. Där delar vi information från kommunens hemsida och du kan även ställa frågor. Dela gärna viktig information till dina vänner.

Vid ett längre strömavbrott där kommunens hemsida inte fungerar är vår facebook-sida en viktig kanal.

Länk till kommunens Facebook-sida (extern länk, öppnas i nytt fönster)

P4 Västerbotten

P4 Västerbotten har ett särskilt ansvar för att rapportera vid en samhällskris. Kommunen arbetar för att pressen ska ha tillgång till all viktig information. Lyssna gärna på P4 Västerbotten för att hålla dig uppdaterad.

Telefon

Du kan nå oss via vårt växelnummer 0930-140 00. Vid en större samhällskris kan det hända att vi öppnar särskilda upplysningstelefoner. I så fall kommer vi att gå ut med information om detta.

Krisinformation.se

Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga till allmänheten före, under och efter en stor händelse eller kris. Sidan drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Krisinformation.se har även en app som du kan ladda ned.

Länk till krisinformation.se (extern länk, öppnas i nytt fönster)

113 13 - informationsnummer

Du kan ringa 113 13 om du vill ha information om allvarliga olyckor eller kriser eller om du vill lämna viktig information.

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA

Viktigt meddelande till allmänheten är ett nationellt system som varnar vid olyckor och andra allvarliga händelser. Informationen går alltid ut i TV och i radio.

Vid ett VMA ska du alltid sätta på din radio eller TV för att få mer information.

Länk till mer information om Viktigt meddelande till allmänheten (intern länk, öppnas i samma fönster)

Informationskanaler när el och/eller internet saknas

När det inte finns el eller internet kan det bli svårt att få tag på information eller dela viktig information. Då kan andra kanaler bli aktuella.

  • P4 Västerbotten
    Om du har en radio som går på batterier, har dynamo eller solceller - se till att lyssna på radio.
  • Informationspunkter
    Kommunen kan besluta om att sätta upp så kallade informationspunkter - platser dit du kan gå för att få information. Informationen kan vara antingen fysisk eller muntlig.
  • Flygblad, anslagstavlor och dörrknackning
    Kom ihåg att hjälpa till att sprida information till dina grannar, nära och kära!

Kontaktperson: Jakob Norstedt, kommunikatör