Näringsliv i samverkan

Lyssna

Näringsliv i samverkan (NIS) är ett samverkansprojekt med samverkansparterna Vindelns kommun, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Nordmalings kommun samt Bjurholms kommun.

Projektets syfte

Syftet med projektet är att utveckla metoder med direkt nytta för företagen för att främja företagande, fler startade företag och ökad konkurrenskraft.

Mål för projektet Näringsliv i samverkan

Projektets huvudmål är fler och växande företag genom att utveckla metoder och lägga grunden för strategisk, långsiktig näringslivsutveckling med breddad näringslivsstruktur och nyföretagande.

Det övergripande målet är att:

  • främja entreprenörskap och konkurrenskraft för nya och befintliga företag
  • överbrygga skillnader i de inomregionala förutsättningarna att starta, driva och utveckla företag.

Dessa riktar sig projektet till

Den primära målgruppen är små och medelstora företag, män och kvinnor som vill starta eller utveckla sina företag inom de ingående kommunerna.

Projektets strategi för att nå underrepresenterade grupper är att de horisontella kriterierna jämställdhet, lika möjligheter och ickediskriminering kommer att användas som verktyg i projektgenomförandet för att främja nya idéer och ge möjlighet till likvärdigt stöd.

Dessa kommuner arbetar i projektet

Bjurholms kommun är projektägare av projektet. I NIS-projektet samverkar de fem kranskommunerna Robertsfors, Vindeln, Bjurholm, Vännäs samt Nordmalings kommun. Varje kommun har en lokal projektledare i projektet.

Tidsperiod för projektet

Projektet sträcker sig över perioden 2016-08-01 – 2019-09-30.

Så finansierar vi projektet

Finansiärer är de deltagande kommunerna (Robertsfors, Vindeln, Bjurholm, Vännäs samt Nordmalings kommun) och Region Västerbotten.

Kontaktuppgifter

Conny Nordendahl
Näringslivsutvecklare
Telefon: 0930-143 85
E-post: Conny.nordendahl@nordmaling.se

Paula Quinones
Projektledare
Telefon: 073-086 96 40
E-post: paula.quinones@nordmaling.se

 

Kontaktperson: Conny Nordendahl