E-cigaretter Information

Lyssna

Från och med den 1 juli 2017 får Sverige en lagstiftning om Elektroniska cigaretter.
Den nya lagen gäller e-cigaretter och påfyllnadsbehållare. Denna information beskriver några av delarna i lagen som du som säljer produkterna behöver känna till.

Du som säljare har ett ansvar Du som säljer e-cigaretter och påfyllnadsbehållare måste anmäla det till kommunen. Du ska dessutom ha ett egenkontrollprogram som bland annat ska innehålla kontaktuppgifter till ansvariga personer.


Åldersgräns


E-cigaretter och påfyllnadsbehållare får säljas till personer som fyllt 18 år. Den som lämnar ut produkterna som ska kontrollera att köparen har fyllt  18 år.
Du ska ha en skylt i din butik som tydligt talar om för de som handlar vilken åldersgräns som gäller. 

Marknadsföring 


Det är förbjudet att marknadsföra  e-cigaretter och påfyllnadsbehållare.


Regler om förpackningen


Varje förpackning ska ha en hälsovarning. Förpackningen ska innehålla ett informationsblad
och en innehållsdeklaration. Saknas något av dessa får du inte sälja produkten.


Straffansvar


Följs inte lagen kan du förbjudas att sälja e-cigaretter och påfyllnadsbehållare. Det är kommunen som gör tillsyn i de butiker där produkterna säljs. 

Mer information


Ta kontakt med din kommunala handläggare om du vill veta mer om reglerna för e-cigaretter. 

Blankett egenkontroll (pdf)

 

Kontaktperson: Linda Engström