Regnbågsvecka v.7

Lyssna

Nordmalings kommun värnar de mänskliga rättigheterna och vill vara en öppen och inkluderande kommun där alla har lika rättigheter och möjligheter oavsett sexualitet, könsidentitet eller könsuttryck. Under regnbågsveckan vill vi fira kärleken och vi vet att kärleken ser olika ut för alla människor.

 

 

Varför ska man ha en regnbågsvecka?

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna inleds med orden: ”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter.”

 

Nordmalings kommun vill bryta normer


Ett av målen med veckan är att röra om i den allmänna synen på normer. Ofta beskrivs landsbygden och mindre orter som inskränkta och kanske till och med farliga för hbtq-personer. På Nordmalings kommun tror vi inte att det behöver vara sant och vill med denna vecka visa att alla människor är välkomna, uppskattade och fria i vår kommun.  

Vi vill också visa att Nordmalings kommun och de som lever och verkar i Nordmaling inte bara har ett bra företagsklimat utan också ett bra samarbetsklimat när det gäller att arrangera en regnbågsvecka.

På små orter behövs alla, vi tror att i Nordmaling har vi lättare att acceptera olikheter, här samarbetar vi och löser uppgifter tillsammans oavsett bakgrund, sexuell läggning, könsidentitet, etnicitet, kultur eller religion. I Nordmalings kommun finns fler olika sorters närhet tillexempel den till naturen, skolan, havet, omsorgen och mycket annat. Här finns också en närhet mellan människor, vilket ökar toleransen och acceptansen då det som händer oftast berör någon i ens närhet.

 

 

Vill du ordna ett arrangemang under regnbågsveckan?


Kontakt
Kultur- och fritidschef
Britt-Inger Hedström Lundqvist
Telefon:  0930- 140 15
Mobil: 070-217 66 55
E-post: britt-inger.hedstrom@nordmaling.se

 

Händelser i kommunen

Hela veckan
 • Kommunhuset belyses med regnbågsfärger
 • Kommunen flaggar med prideflaggan
 • Nordmalings handel har specialerbjudanden under veckan
 • Musikskolan åker runt till äldreboendena och spelar kärleksmusik
 • Artediskolan arbetar med temat
 • Förskolan arbetar med temat
 • Grundskolan arbetar med temat
 • Fritidsgården arbetar med temat
 • Arbetsmarknadsenheten arbetar med temat
 • Kultur för seniorer smyckar boendena under veckan
 • Kultur för seniorer stickar koftor till lyckstolpar och träd
 • Biblioteket har flera programpunkter på temat.

 

 

 

 

Vecka 7

Aktiviteter

Måndag 11/2         


Invigning utanför kommunhuset  - Kommunalrådet invigningstalar 18.00


Biblioteket

14:00-16:00 Vill du veta mer om hur en antidiskrimineringsbyrå arbetar? Vill du få mer kunskap om diskrimineringslagen?  Har du upplevt att du blivit diskriminerad eller orättvist behandlad och vill få juridisk rådgivning?


Kom och träffa Rättighetscentrum på Nordmalings bibliotek! De berättar om deras verksamhet och du som vill kan få kostnadsfri juridisk rådgivning. Varmt välkomna!
Rättighetscentrum Västerbotten är en religiöst och partipolitiskt obunden antidiskrimineringsbyrå med kontor i Umeå. De arbetar för människors lika rättigheter och mot diskriminering. Mer information finns på deras hemsida: www.rattighetscentrumvb.se

 

18:30 - 19:30 Författarsamtal. Eva Gustafsson, en av författarna till boken ”Rätten till din egen berättelse – Normkreativa metoder och brytiga böcker för barn och unga”. Eva delar med sig av arbetet med projektet Brytiga böcker, som bland annat resulterade i denna bok. Med boken vill hon och medförfattaren Mia Westin uppmana vuxna att med normkreativa metoder inkludera, ifrågasätta och inspirera till samtal med barn och unga.

 

Tisdag 12/2

 

Biblioteket
12.00 – 13.00 Invigning utställningen Queering Sápmi. 

Medborgarskolan
Oasen 16:00
Föreläsning Familjen, att leva i ett samkönat förhållande. Katrine Sellström


Fritidsgården
18.00-20.00 Mellanstadier UG skapar och målar på temat

Onsdag 13/2

 

 

Biblioteket
14.00 Normkritisk bokstund
16.00 Ansiktsmålning
Ballonger till alla barn


 ballonger

Torsdag 14/2
Alla hjärtans dag

hjärtan

 

 HANDELNS DAG


Biblioteket
Perspektivbyrån kommer till biblioteket och går på spaning tillsammans med årskurs 5 på Kyrkovallens skola. Uppdraget är att fundera över på vilka sätt biblioteket kan vara en trygg och välkomnande plats för alla.

På ett lekfullt och kreativt sätt blir de delaktiga i ett förändringsarbete som syftar till att skapa trygga, jämlika och tillgängliga kultur- och fritidsverksamheter. Arrangör Rättighetscentrum, Sensus

 

Fredag 15/2

 

Skolan/Oasen
Skolans dag, eleverna visar upp vad de har arbetat med under veckan.


Fritidsgården
Ungdomshälsan, Helena Gard Folkhälsoenheten Landstinget, på UG, arrangör Medborgarskolan

Lördag 16/2

 

Fritidsgården
Regnbågsafton
regnbåge

Söndag 17/2

 

Nordmalings Kyrka
Regnbågsmässa och avslutning, arrangör Svenska kyrkan

 

 

Under vecka 8

HR-avdelning har utbildning för cheferna på temat den 22/2
Vecka 8 kommer biblioteket ha en utställning som barnen har skapat under vecka 7.

 

Samarbetspartners kärleksveckan


Artediskolan
Arbetsmarknadsenheten Nordmalings kommun
Biblioteket Nordmaling
Daglig verksamhet
Fritidsgården Nordmaling
Elfrida Bergman Föreläsare
Förskolan Nordmaling
Folkhälsoenheten Landstinget, ungdomshälsan
HR- Nordmalings kommun
ICA Nordmaling
Integrationsenheten Nordmalings kommun
Kamratstödjarna Artedi
Karin Sellström Föreläsare
Kyrkas unga ledare
Levinn Home
Mapec
Medborgarskolan
Musikskolan Nordmaling
Nordmalings handel
Nordmalings skor
Nordmalings ridklubb
Näringsliv utveckling och tillväxt Nordmalings kommun
Olofsfors Garn & Tyg AB
Rättighetscentrum, Sensus
Samhällsbyggnadsenheten
Social sektor
Svenska kyrkan
Stor och liten Svenska kyrkan
Saminourra och Ögonblicksteatern
The chef
Volontärarbete
Vision
Äldreomsorgen
Kommunal
Kyrkovallens skola
Kamratstödjarna Artediskolan

 

 


 

Kontaktperson: Britt-Inger Hedström Lundqvist