Arbetsmarknadsenheten

Lyssna

Arbetsmarknadsenheten kan erbjuda personer som står långt ifrån arbetsmarknaden olika insatser som stöd för att komma vidare i arbetslivet.

Vår målsättning är att genom varierade insatser stärka individers förutsättningar till anställning eller studier som kan leda till egen försörjning.

Arbetsmarknadsenheten erbjuder bland annat praktik, arbetsträning, individuellt stöd samt studie- och yrkesvägledning. Insatserna riktas till personer som av olika anledningar inte etablerat sig på arbetsmarknaden och kan ge en möjlighet för den enskilde individen att prova på ett arbete, att klargöra sin arbetsförmåga samt inspireras, motiveras och utvecklas.

Vi arbetar på uppdrag av och i samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, hälsocentralen samt kommunens övriga enheter.

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna för mer information:

Verksamhetschef

Carola Sundström 070-688 81 80
carola.sundstrom@nordmaling.se

Arbetskonsulent

Maria Dalid 070-644 60 09
maria.dalid@nordmaling.se

Utbildningskoordinator/studie- och yrkesvägledare

Utbildningskoordinator/Studie- och yrkesvägledare Vuxenutbildning
Jennie Forslund Nilsson 0930-140 63
jennie.forslundnilsson@nordmaling.se

Företagskoordinator

Jörgen Forsgren 072-233 98 01
jorgen.forsgren@nordmaling.se

Kontaktperson: Carola Sundström