Bidrag från Kulturrådet och Filminstitutet

Lyssna

Bidrag från Kulturrådet och Filminstitutet möjliggör för kultursatsningar för unga

Nordmalings kommun har i några år erbjudit sommarfilmkurser i samarbete med KF Huset i Klöse som en av flera sommarlovsaktiviteter som finansierats med Sommarlovsbidrag från Socialstyrelsen, senast sommaren 2019.

Dessa kurser har tagits väl emot, därför sökte vi, och fick, medel från Kulturrådet (Kulturskolebidrag) för att bland annat, utveckla filmskolerbjudandet för barn från åk4-åk9 under vintern/våren 2019/20. Genom detta bidrag har vi kunnat investera i egen utrustning som gör det möjligt och sänker tröskeln för att erbjuda möjligheten att introducera barn och unga till detta konstuttryck.

För läsåret 2020/21 så har vi sökt och fått medel från Kulturrådet för att utveckla verksamheten. Vår plan är att utveckla filmskolan för att inte bara erbjuda möjligheten till introduktion utan också till fördjupning för de barn som nu testat ett par kurser.

En del medel kommer att investeras i att utveckla Musikskolan, t.ex genom en satsning mot Blås. Och vi kommer även att introducera möjligheten att prova på bildkonst.

Under sommaren 2020 erbjöd vi igen kostnadsfri sommarfilmskola. Denna delfinansierades med bidrag från Filminstitutet, dessa medel kommer även att gå till filmvisningar för barn och unga under de kommande loven.

Håll utkik på kommunens sociala medier och hemsida för information om de tillfälliga kurserna och lovens filmvisningar!

För frågor kontakta

Paula Quinones
Telefon: 0930-140 15
Mobil: 070-2176655
E-post: Paula.quinonescanessa@nordmaling.se

Kulturrådet logotyp Svenska Filminsitutet logotyp

Kontaktperson: Paula Quinones Canessa