Skolsköterska

Lyssna

Skolsköterskans främsta uppgift är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande, detta sker främst genom hälsobesök och vaccinationer. Skolsköterskan ska:

  • tillföra medicinsk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet. 
  • delta i elevhälsoteamen och dess arbete.
  • vid hälsobesök tidigt identifiera svårigheter hos elever som kan innebära att de är i behov av särskilt stöd eller andra insatser.
  • i samverkan med elever, vårdnadshavare och skolans övrig personal arbeta för att ge eleverna kunskap om hälsosamma levnadsvanor.
  • bevaka vaccinationstäckning och fullfölja vaccinationer enligt Socialstyrelsens vaccinationsprogram.
  • erbjuda öppen mottagning.

Öppen mottagning

Tider för öppen mottagning är onsdagar och fredagar 9-11. Eleverna har då möjlighet att söka för rådgivning och enklare sjukvårdsinsatser.

Planerade besök och tidsbokad mottagning

Eleverna är välkomna att boka tid hos skolsköterskan för längre eller mer planerade samtal och undersökningar.

Du som vårdnadshavare är också välkommen att boka tid. Akuta händelser hänvisas i första hand till vårdnadshavare och hälsocentral. Det går också att kontakta oss för rådgivning och bedömning eller söka information på 1177.se

Kontaktperson: Thomas Berglund